background image

ניהול מנויים

ראשית יש ליצור קבוצה, אליה יתווספו המנויים החדשים בקרב עובדי החברה. קבוצה יכולה להיות, למשל, כספים, עיצוב, הנהלה וכו'.

בינתיים אני רק בדסקטופ

עמוד זה אינו מותאם למובייל

יש לעבור לדסקטופ לתצוגה אופטימלית

background image

ניהול מנויים

ראשית יש ליצור קבוצה, אליה יתווספו המנויים החדשים בקרב עובדי החברה. קבוצה יכולה להיות, למשל, כספים, עיצוב, הנהלה וכו'.

בינתיים אני רק בדסקטופ

עמוד זה אינו מותאם למובייל

יש לעבור לדסקטופ לתצוגה אופטימלית