מדיניות הפרטיות אפליקציה

מדיניות פרטיות
חברת "סנטרל פארק בע"מ"

תאריך עדכון אחרון: יולי 2022

1.    כללי
1.1.    אנו, חברת סנטרל פארק בע"מ, ח.פ. 512684895 (להלן: "החברה") מודים לך (להלן: "המשתמש", "הלקוח", "אתה") על העניין שגילית באפליקציה "אפליקציית חניה סנטרל פארק" (להלן: "האפליקציה") של החברה.
1.2.    מדיניות פרטיות זו נוצרה מתוך מחויבות לשמירה על הנתונים והמידע האישיים שלך, ומטרתה לעזור לך להבין איזה מידע אנו אוספים, מדוע אנו אוספים אותו, איזה שימושים נעשים בו, האם הוא מועבר/משותף עם אחרים ומדוע. כמו גם, כדי לעזור לך להבין איך לממש את זכויותיך עפ"י חוקי הגנת הפרטיות החלים עלינו ובפרט עפ"י חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. זכויות כגון, עדכון מידע, ניהול מידע ומחיקתו. זאת ועוד, במדיניות זו תמצא את פרקטיקות אבטחת המידע ופרטיות שאנו נוהגים בכדי לשמור על פרטיות המידע ואבטחתו.
1.3.    מגבלות והוראות מדיניות פרטיות זו חלות על שירותי האפליקציה שהחברה מספקת, וכן על לקוחות החברה, לקוחות פוטנציאליים, משתמשי קצה, עובדי החברה, קבלני משנה, קהל הנכנס בחצרי החברה, שותפים עסקיים, תורמים וספקים.
1.4.    מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של אפליקציית החברה ומהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין החברה.
1.5.    לצורך הרשמה ושימוש יעיל ונכון באפליקציה, יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים אודותיו (כגון: שם, שם משפחה, פרטי התקשרות, דוא"ל, אמצעי תשלום, מספר רכב, וכד'). 
דע כי אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי והינך מצהיר כי מסירת הפרטים לחברה לצורך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי, ובהסכמתך המלאה. 
1.6.    במידה ואינך מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, אינך רשאי להתקין את האפליקציה או לעשות כל שימוש בה ובמקרה בו הותקנה האפליקציה, הינך נדרש להסירה לאלתר.
2.    הצהרת פרטיות
2.1.    מדיניות הפרטיות מגדירה את היחס של החברה למידע אישי ואת אופן הטיפול שלה בו. 
2.2.    "מידע אישי" הוא מידע אודות אדם מסוים, או מידע שניתן באמצעותו לזהות אדם מסוים, כגון: שם, מס' זהות, נתוני מיקום, פרטי זיהוי ביומטרי, מצב בריאותי, חינוך והשכלה, מצב פיננסי, מידע תעסוקתי וכו' (להלן: "מידע אישי").
2.3.    "מידע שאינו אישי" הוא מידע שאינו קשור לאדם מסוים או שלא ניתן לזהות באמצעותו אדם מסוים.
2.4.    המגבלות והדרישות המפורטים במדיניות זו לגבי אופן איסוף, שימוש, חשיפה העברה, אחסון ושמירה של מידע כזה אינם חלים על מידע שאינו אישי. 
3.    איסוף המידע, מידע שנעשה בו שימוש ואופן השימוש בו
3.1.    איסוף מידע אישי 
3.1.1.    במסגרת שימושך באפליקציה, ו/או כל טכנולוגיה אחרת מטעם החברה בין אם במסגרת צריכת השירותים של החברה ובין אם הינך מבקר בהם;  ו/או במסגרת מתן השירותים על ידינו לך ו/או במסגרת תפעול השירות; ו/או בהתעניינותך בשירותים של החברה גם בהגיעך לסניפי החברה ו/או בשימוש בשירותים פרונטליים ו/או טלפוניה, ייתכן ותידרש למסור מידע אישי אודותך ו/או ייתכן ומידע אישי ייאסף אוטומטית על ידי שימוש בטכנולוגיות האמורות בכפוף להסכמתך לכך ו/או בהתאם לדרישות רגולציה וחוקים אחרים החלים על החברה. 
3.1.2.    מידע אישי שיימסר ו/או ייאסף אוטומטית יכול שיהיה:
3.1.2.1.    פרטי קשר כגון, שם, שם משפחה, מספר טלפון ו/או דרכי התקשרות, מספר רכב.
3.1.2.2.    מידע טכני המשודר מהמכשיר ומידע סטטיסטי, כגון: סוג מכשיר, דגם, חומרה, מערכת ההפעלה, ספק שירותי האינטרנט, כתובת ה- IP המשודרת ממכשירו של המשתמש, מזהי מכשיר מקוונים אשר כוללים את מספר ה- IMEI (מספר סידורי של המכשיר הסלולארי). הנך יכול בהגדרות מכשירך להפסיק את איסוף המזהה בכל עת. יצוין כי, החברה אינה משלבת ו/או מחברת בין מזהי המכשיר המפורטים לעיל.
3.1.2.3.    מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באפליקציה, לרבות תאריך ושעת שימוש, משך שימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, חיבורים אלחוטיים ועוד.
3.1.2.4.         נתוני המיקום הגיאוגרפי של מכשירך ורכבך, מידע זה מסופק לחברה ישירות ממכשיר המשתמש באופן אוטומטי (על-ידי קואורדינאטות הנשלחות מהטלפון הסלולארי, שירותי מיקום GPS ועוד) ואף מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה (כגון: חניונים, אפליקציות ניווט, רכיבים טכנולוגים המוטעמים באפליקציה מטעם צדדים שלישיים ועוד). נתוני המיקום שהחברה אוספת ממכשירך תלויים בהגדרות האפליקציה ומכשירך. תוכל לקבוע את רמת הגישה של החברה לנתוני המיקום שלך כך שייאספו "תמיד" (היינו, הן כאשר האפליקציה פעילה והן כאשר היא כבויה), "בעת שימוש ביישום" או "אף פעם". ככל ובחרת לכבות את איסוף נתוני המיקום (על ידי בחירה ב"אף פעם"), הנך מודע כי ייתכן ושירותים מסוימים המקושרים לנתוני מיקום לא יהיו זמינים לך.
הנך יכול לשנות, בכל עת, את הגדרות ואופן איסוף נתוני המיקום על ידי האפליקציה בהתאם להעדפותיך באמצעות הגדרות מכשירך. החברה תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן השירותים, טיובם, התאמתם לצרכי משתמש ומתן הצעות מותאמות אישית מטעם החברה על סמך נתוני המיקום. החברה עשויה להפוך את הנתונים שנצברו לאנונימיים (במידה ולא נאספו באופן הזה) ולעשות בהם שימוש לצרכיה העסקיים ו/או הפנימיים של החברה.
3.1.2.5.    מידע שהתקבל במצלמות מעקב ואבטחה המצויות במרחב הציבורי בקשר עם חניוני החברה לרבות, אבטחת עמדות התשלום בגין השירות, ומצלמות זיהוי לוחית רישוי כמפורט להלן: 
3.1.2.5.1.    הצבת המצלמות, שמירת הצילומים ומיקום המצלמות בחניוני החברה נעשה לצורך הגשמת המטרות האמורות לעיל, בכפוף להוראות הדין ובכלל זה הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובהתאם לדרישות רשויות האכיפה השונות כגון, משטרת ישראל. 
3.1.2.5.2.    מאפייני המצלמות:
▪    טלוויזיה במעגל סגור המופעלת במתקני החברה המבצעת צילום 24/7 של מתקני החברה, ונשמרים עד 30 ימים ו/או בהתאם לצורך במקרים ספציפיים;
▪    מערכת צילום מפעילת טכנולוגיות זיהוי רכב לפי לוחית רישוי LPR אשר מספקת זיהוי אוטומטי ברמת דיוק גבוהה;
▪    במקומות מסוימים עשויים להיעזר בצילום תרמי או אינפרה אדום על מנת לקלוט תמונה בחשיכה או בתנאי תאורה קלושים.
▪    אפשרות לשימוש במצלמות מתכווננות כתחליף לשימוש בריבוי מצלמות;
▪    מערכת הצילום לא עושה שימוש בהקלטת קול;
▪    הגורם האחראי לצפייה ושמירה של המידע המצולם:
חדר הבקרה של סנטרל פארק
מייל: bakara@centralpark.co.il
טלפון: 054-5557999
3.1.2.5.3.    לפרטים ניתן לפנות בדואר האלקטרוני למנהל המאגר, מר יוסי ביטון בדואר אלקטרוני: Yossi@centralpark.co.il או בדואר ישראל לכתובת החברה: מזא"ה 39, ת"א 6521422, ישראל.
3.1.3.    בעת תהליך הרישום לאפליקציה יכול והמשתמש יידרש לבחור לעצמו שם משתמש וסיסמא אשר ישרתו אותו כבעל חשבון באפליקציה, וחובת השמירה על סודיות הסיסמא הינה על המשתמש בלבד.
3.1.4.    יודגש, הסליקה והתשלום יעשו על ידי סולק צד ג' ועל כן פרטי האשראי או התשלומים אינם נשמרים במאגריה של החברה. בנוסף, ייתכן כי החברה תידרש לאמת את זהותך בהתאם למידע שנמסר על-ידך.
3.1.5.    החברה משתמשת, מקבלת, אוספת, מעבדת ומאחסנת את המידע הנדרש לה בלבד, לשם מתן שירותיה וניהול עסקיה. 
3.1.6.    מידע זה, הנמסר על ידי נושא המידע עצמו (האדם בו עוסקים הנתונים) או שנאסף בהסכמתו לאיסוף המידע ועיבודו, חיוני לצורך מתן השירותים על ידי החברה ו/או נדרש לצורך עמידתה בחובות חוקיות ו/או נועד לצורך שימושים וצרכים לגיטימיים של החברה.
3.1.7.    החברה עושה שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו, ובהתאם לחוק הישראלי ולהוראות רגולטוריות שונות.
3.1.8.    החברה אינה אוספת ביודעין כל מידע של אדם מתחת לגיל 16. ככל ויתגלה כי המידע הנאסף הוא של אדם הקטן מגיל 16, מידע רגיש מקטין, או מידע מילד שטרם מלאו לו 14, החברה תעשה כמיטב מאמציה למחוק את כלל המידע כאמור.
3.1.9.    בעת שימוש באפליקציה יכול ושירותים מסוימים יחייבו שימוש במערכת מסרונים (SMS) ו/או שליחת מיילים ו/או שליחת התראות או הודעות פנימיות, לצורך ייעול הקשר עמך, ניהולו ושיפורו, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש דרך מכשירך, למשל, לצורך התראה על סיום חניה ו/או הסדרי תשלום בחניונים. בהמשך השימוש באפליקציה הנך נותן הסכמתך לשימוש במערכת המסרונים כדי לשלוח לך הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.
3.1.10.    החברה תהא רשאית להפעיל דחיפת הודעות שונות (PUSH) לטלפון הנייד שמסר המשתמש בעת ההרשמה. עוד ידוע למשתמש כי עם ביצוע ההרשמה לאפליקציה ומסירת הפרטים אודותיו לחברה, החברה תהא רשאית לפנות אליו, מעת לעת, בהצעות שיווקיות והטבות באמצעות הודעות שיישלחו בדוא"ל ובמסרונים (SMS) או בשיחה טלפונית. לצורך כך, המשתמש נותן הסכמתו הכללית, מראש, טרם הצטרפות לשירות באפליקציה. מובהר כי המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת המידע באמצעות דרכי ההסרה אשר יפורטו בהודעות בהתאם להוראות הדין.
3.1.11.    החברה עושה שימוש במידע האישי לשם המטרות הבאות:
3.1.11.1.    עיבוד וניתוח: במטרה לספק את השירותים ולנהל את עסקיה, החברה תשתמש בנתונים אישיים לצורכי עיבוד וניתוח.
3.1.11.2.    מטרות ספציפיות: במידע אישי שנמסר לצורך מטרה ספציפית ומוגדרת, ייעשה שימוש לצורך זה בלבד. כך למשל,  פניה ליצירת קשר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או טלפון, החברה תעשה שימוש במידע לצורך מתן מענה לפניה או למשל, כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לחניוני החברה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
3.1.11.3.    שימוש עסקי פנימי: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לצרכים עסקיים פנימיים, למשל אך לא רק; לצורך שיפור השירות או שדרוג תוכן האפליקציה.
3.1.11.4.    איסוף מידע אנונימי ואיסוף מידע עבור סטטיסטיקה: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לשם יצירת דוחות סטטיסטיים המכילים מידע אגרגטיבי, שאינו מאפשר זיהוי אדם ספציפי. האפליקציה עשויה לעשות שימוש במזהים ייעודיים (unique identifiers) לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך ומיקומך ולצורכי אבטחת מידע.
3.1.11.5.    אבטחה, מעקב ופתרון סכסוכים: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לשם אבטחת השירותים המוצעים בו, אבטחת חניוני החברה, בטיחות ומניעת נזקים, ותפעול שותף ותקין של החניונים, גילוי ומניעה של מתקפות סייבר, הונאות, דיוג, גניבת זהויות ודליפות מידע, ולשם פתרון סכסוכים ואכיפת הסכמים.
3.1.11.6.    שמירת נתונים וארכיונים: החברה שומרת ו/או מאחסנת מידע אישי כל עוד הוא נדרש לשם הניהול העסקי ומתן השירותים ו/או לשם קיום התחייבויות עפ"י חוק, תקנה, הוראה רגולטורית או חוזה, ובכפוף למדיניות פרטיות זו.
3.1.11.7.    ניהול לקוח ושירות לקוחות: צוותי ניהול לקוח ושירות הלקוחות של החברה עשויים להזדקק לגישה למידע אישי לצורך עבודתם. לצורך מקרים כאלה, הם מחויבים למדיניות הפרטיות של החברה ונאסר עליהם לעשות שימוש במידע, למעט למטרות ניהול הלקוח ו/או שירות הלקוחות הנדרש לצורך ביצוע תפקידיהם.
3.1.11.8.    אכיפת חוק: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי במענה לצו בית משפט, הוראת רשות ממשלתית או גורם אכיפת חוק (כולל בתגובה לדרישת הרשויות באשר לצרכי ביטחון לאומי או אכיפת חוק), או מתוך אמונה בתום לב כי הפעולה הכרחית לשם: (א) עמידה בהתחייבות משפטית; (ב) הגנה על זכויותיה של החברה ועל האינטרסים שלה או של צדדים שלישיים; (ג) מניעה או תחקור של כשלי שירות; (ד) פעולה דחופה לשם הגנה על בטחון משתמשי האפליקציה והשירותים או הציבור; או (ה) התגוננות מפני טענות משפטיות או אחריות משפטית.
3.1.11.9.    מטרות שונות: אם יהיה על החברה לעשות שימוש במידע אישי, באופן שאינו מפורט ומוגדר במדיניות פרטיות זו, נושא המידע יקבל הודעה על כוונה זו, מראש או במהלך השימוש במידע.
3.1.12.    אפליקציית החברה משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, וכן בטכנולוגיות מעקב וניטור שונות בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך האישיות לצורכי שיווק ואבטחת מידע. ייתכן כי ספקי שירות הטכנולוגיות כאמור יאספו את המידע אודותיך ויעשו שימוש בו עפ"י מדיניות הגנת הפרטיות שלהם ולמטרותיהם האישיות. 
3.1.13.    קיימים כיום טכנולוגיות הכוללים אפשרות להימנע מאיסוף Cookies ו/או מונעים טכנולוגיות מעקב. באפשרותך להגדיר באפליקציה/מכשירך האם יעשה שימוש בעוגיות או לאו ו/או לעשות שימוש בפתרונות מניעת מעקב. חלק מהעוגיות עשויות להיות חיוניות לפעילות באפליקציה וייתכן שבחסימתן יפגע ו/או לא ניתן יהיה לתת את השירות ו/או תפגע חווית המשתמש. בשימושך באפליקציה הינך מסכים לאיסוף המידע כאמור ולשימוש בו על ידינו ו/או על ידי מפעילי הטכנולוגיות כאמור.
3.1.14.    אם יש לך בסיס סביר להניח שהוראה מההוראות הנזכרות לעיל לא קוימה, נודה אם תיידע את החברה מיידית בכתובת הדוא"ל_____bakara@centralpark.co.il_____.

3.2.    העברת נתונים, שיתופם וחשיפתם
3.2.1.    החברה לא תשתף מידע אישי ללא הסכמת נושא המידע, למעט לשם המטרות המצוינות במדיניות פרטיות זו וככל שהדבר יהיה חיוני, לשיקול דעתה בתום לב של החברה.
3.2.2.    החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באפליקציה, אלא במקרים המפורטים להלן: במידה וניתנה הסכמתך האקטיבית והמפורשת לכך, אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האפליקציה, המידע יועבר לצדדים שלישיים אם המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ו/או מתן השירותים; במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך; צו שיפוטי המורה על מסירת פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי; ביצוע פעולות באפליקציה ו/או בחניונים בניגוד לדין; מכירת פעילות האפליקציה ו/או החברה לתאגיד אחר, מיזוג, והכל בכפוף לכך שהתאגיד האחר יקבל את הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או כל מטרה אחרת שתובא לידיעתך בטרם העברת המידע. 
3.2.3.    החברה עשויה לשתף מידע אישי עם שותפיה, קבלניה ו/או ספקיה, המעבדים בעבורה מידע אישי לצורך פעילותה העסקית של החברה. המידע שיועבר כולל מידע אישי ויהיה מידע הרלוונטי לצורך ביצוע תפקידם בלבד. החברה תוודא כי שמירת המידע והשימוש בו נעשים בהתאם למדיניות פרטיות זו.
3.2.4.    שירותי ענן: החברה עשויה לחלוק מידע אישי עם ספקי שירותי 'ענן'. למשל,אך לא רק, במקרה בו ספק שירותי הענן נזקק לגישה למידע אישי לצורך אבטחת המידע או אבטחת האפליקציה של החברה. במקרים כאלו, ספק שירותי הענן מחויב לעמוד במדיניות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע של החברה, ואינו רשאי לעשות כל שימוש במידע המועבר אליו, למעט למטרה שלשמה הועבר.
3.2.5.    מכירה, מיזוג, ארגון מחדש, פירוק וכד': מידע אישי עשוי להיכלל במסגרת הנכסים שיועברו במקרים המנויים לעיל. נושא המידע מודע ומאשר כי הנכנס בנעליה של החברה או רוכשה, ימשיכו להחזיק בזכות לעשות שימוש במידע אישי, בכפוף למדיניות פרטיות זו.
3.2.6.    כמו כן, ככל ורלוונטי, יתכן שמידע אישי יעבור בין חברות בנות ו/או חברות אחיות לצורך תפעול החברה ומתן השירותים כאמור.
3.2.7.         פרסומות של צד שלישי: יכול והחברה תתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באפליקציה. המודעות שבהן תצפה בעת הביקור באפליקציה מגיעות מאמצעים טכנולוגיים של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies באפליקציה. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האפליקציות שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.  באם ברצונך לדעת האם מדובר בפרסומת של חברה אחרת או של חברתינו הינך מוזמן לפנות אלינו לבירור הנושא במייל החברה.
3.3.    אופן שמירת המידע והעברתו
3.3.1.         לשם ניהול האפליקציה ומתן השירותים, החברה עושה שימוש בספקי שירותי ענן חיצוניים כגון:
3.3.2.    AZURE.
3.3.3.    במטרה לספק את השירותים ולנהל את עסקיה, החברה עשויה לעבד מידע באמצעות צדדים שלישיים. החברה מעבירה את הנתונים המינימליים הנדרשים למטרות אלה ורק לספקים שאושרו ונבדקו על ידה. כך למשל, נתוני החיוב לחשבונך מוזנים (בממשק ישיר), מועברים, מעובדים ומאוכסנים ישירות על ידי ספק שירות צד שלישי, HYP CREDIT GUARD,  מאושר לתקן PCI-DSS. עיבוד נתוני החיוב שלך מעובדים על פי מדיניות פרטיות זו וכן על פי מדיניות הפרטיות של ספק זה.
3.3.4.    החברה רשאית לשמור מידע אישי למשך כל תקופה המותרת או נדרשת על פי חוק. כמו כן, מידע אישי שנמחק עשוי להמשיך ולהיות מאוחסן בקבצי גיבוי או בארכיב למשך פרק זמן נוסף, זאת בשל בעיות טכניות או לצרכים משפטיים, רגולטוריים, מיסויים ו/או מטעמים עסקיים לגיטימיים אחרים.
3.3.5.    לחברה מאגרי מידע רשומים אשר שמורים ומאובטחים כחוק.
3.4.    דיוור ישיר אלקטרוני
3.4.1.    מעת לעת מעוניינת החברה לשלוח אליך פרטים בדבר שירותים ומוצרים של החברה במסגרת השירותים שאתה צורך (לרבות שירותים משלימים) באמצעות הדוא"ל. 
באם ברצונך לא לקבל דיוור ישיר כאמור באפשרותך לשלוח אלינו דוא"ל ל bakara@centralpark.co.il , ואנו נפעל להוצאתך ממאגר זה. 
3.4.2.    בנוסף מעוניינת החברה לשלוח אליך חומרי שיווק ופרסום שלא במסגרת השירותים שהינך צורך (למשל הודעות בדבר שירותים חדשים של החברה, מבצעים ועוד). שליחת חומרים אלה כפופה להסכמתך האקטיבית והמפורשת לכך מראש. 
בכל עת באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות שליחת דוא"ל ל bakara@centralpark.co.il ואנו נפעל להסרתך ממאגר זה. 
3.4.3.    במידה וביקשת להימחק ממאגר מסוים ו/או לחזור בך מהסכמתך, אולם בכל זאת קיבלת בטעות מסר פרסומי /שיווקי ו/או דיוור ישיר, נבקשך להודיע לנו מיידית בדוא"ל bakara@centralpark.co.il ואנו נפעל למניעת הישנות הדבר מיידית.  
3.4.4.    המידע באמצעות הדואר האלקטרוני ישוגר אליך, רק אם ניתנה הסכמתך המפורשת לכך.
3.4.5.    הנך רשאי בכל עת לבטל את ההסכמה ולחדול מלקבל את מידע. 
3.4.6.    החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באפליקציה. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
3.5.    מידע שאינו אישי
כיוון שבמידע שאינו אישי לא ניתן לעשות שימוש לשם זיהוי אדם מסוים, לחברה הזכות לעשות בו שימוש בכל דרך שאינה אסורה על פי חוק.
4.    אבטחת מידע
4.1.    החברה מחויבת לשמירה על מידע ונתונים אישיים, ולשם כך החברה עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתאימים ומקובלים בשוק לשמירה על אבטחת המידע ולהגנה עליו מפני אובדן, שימוש בלתי ראוי או שינוי. עם זאת, צעדים אלה אינם מקנים ביטחון מוחלט שכן שום שרת, רשת, מאגר מידע רשת אינטרנט או תיבת דוא"ל אינם חסינים במלואם מפני תקלות או פריצות אבטחה, ולכן יש לבחון בתשומת לב אילו פרטים משותפים על ידך ועם מי בחרת לשתף אותם.
4.2.    החברה מיישמת אמצעי אבטחת מידע במערכות מידע בהתבסס על שלושת ההיבטים הבאים: משפטי, ארגוני וטכנולוגי. החברה מיישמת מערכות, יישומים ונהלים על מנת לאבטח את המידע האישי, על מנת להקטין את הסיכונים לגניבה, נזק, אובדן מידע, או גישה בלתי מורשית או שימוש בלתי מורשה במידע. לדוגמה, החברה מנהלת ביקורות לגבי שיטות איסוף המידע, אחסונו ועיבודו, לרבות אמצעי אבטחה פיזיים, כדי למנוע גישה בלתי מורשית למערכות. בנוסף, החברה מגבילה את הגישה למידע אישי ומאפשרת זאת רק לעובדיה ולספקיה, במידה והם זקוקים למידע כדי לעבד אותו. כל הגורמים שמקבלים גישה למידע כפופים לחובות סודיות חוזיות, ובמקרים של הפרה עשויים להינקט כלפיהם צעדים משמעתיים או סיום ההתקשרות עמם.
4.3.    החברה פועלת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו בפרט תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 והוראות הרשות להגנת הפרטיות.
4.4.    אם הבחנת בסיכון, פרצה או חולשת אבטחת מידע, אתה מתבקש לדווח עליהם מידית בכתובת הדוא"ל bakara@centralpark.co.il.
4.5.    החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא אשר יגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מאובדן מידע פרטי ו/או שימוש בלתי מורשה במידע פרטי עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של החברה ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון, ו/או משיבושי תוכנה או חומרה או תקשורת.
5.    זכויות נושא המידע 
5.1    על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון/ שלם/ ברור/עדכני, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו בדוא"ל bakara@centralpark.co.il .
5.2    בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך דיוור ישיר ( פניה אישית אליך),  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981:
5.2.1    לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע;
5.2.2    להגביל את מסירת המידע לצדדים שלישיים, בין אם מסוימים ובין אם בכלל לפרק זמן מוגבל או קבוע. 
6.    שונות
6.1.    מדיניות פרטיות זו אינה חלה על כל מידע אישי שהועבר על ידי נושא המידע לצדדים שלישיים.
6.2.    מדיניות פרטיות זו חלה על האפליקציה והשירותים בה, היא אינה חלה על אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים המקושרים לאפליקציה או צדדים שלישיים שהשירותים שלהם או מוצריהם מופצים על ידי החברה. קישורים והפניות המצויים באפליקציה של החברה אינם מעידים על תמיכת החברה באתרים או שירותים אלה או כי החברה קיימה כל בחינה שלהם. המלצת החברה היא לפנות לצד השלישי לשם בירור אודות מדיניות הפרטיות הנוהגת בארגונו.
6.3.    ככל ותנאי המופיע במדיניות פרטיות זו ימצא בלתי חוקי, בטל או לא ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, הרי שתנאי זה ימחק ממדיניות הפרטיות ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר הסעיפים. במקרה זה יקוים תנאי דומה קיים ו/או משתמע אחר כאכיף במקום התנאי שבוטל.
7.    שינויים במדיניות הפרטיות
7.1.    השירותים של החברה עשויים להשתנות מעת לעת ו/או ייתכן שדיני הגנת הפרטיות בישראל ישתנו מעת לעת, על כן, כתוצאה מכך תתעדכן גם מדיניות פרטיות זו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות או לבצע התאמות במדיניות הפרטיות בהתאם לשיקול דעתה בכל עת (להלן: "עדכונים"). עדכונים במדיניות הפרטיות יפורסמו בציון תאריך 'עדכון אחרון' בראש מדיניות זו. על אחריות הלקוח לבחון את האמור בעדכונים אלו. נא בחנו את מדיניות הפרטיות מעת לעת, ובפרט בטרם מסירת מידע אישי כלשהו. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך המצוין למעלה והמשך השימוש בשירותים לאחר יישום שינויים במדיניות, מעיד על קבלתם. אם אינך מקבל שינוי כלשהו, עליך לחדול משימוש באפליקציה ומכל קבלת שירותים בה.
8.    גיל הסכמה
8.1.    הסכמתכם למדיניות הפרטיות הזו מהווה מצג לפיו הנכם בגירים בני 18 ומעלה או שהנכם ההורה או האפוטרופוס החוקי של קטין מתחת לגיל 18 שבשמו אתם פועלים ונתתם את הסכמתכם המפורשת לאפשר לכל קטין תחת משמורתכם לעשות שימוש באפליקציה בהתאם למדיניות הפרטיות הזו ותנאי השימוש.
9.    פתרון סכסוכים
9.1.    ניתן להפנות תלונות אודות מדיניות הפרטיות של החברה לכתובת הדוא"ל bakara@centralpark.co.il.
9.2.    כל אדם רשאי לפנות בתלונה רשמית לרשות המפקחת, אך בטרם מימוש זכות זו החברה מציעה ומזמינה אותך ליצור קשר בכתובת המייל bakara@centralpark.co.il, במטרה לתת מענה יעיל לבעיה באופן שייטיב עם הצדדים.
9.3.    הרשות המפקחת על החברה היא הרשות הישראלית להגנת הפרטיות, פרטי יצירת קשר עם הרשות מצויים באתר אשר כתובתו: 
https://www.gov.il/he/departments/the_privacy_protection_authority
9.4.    פרטי ההתקשרות של החברה הם:
כתובת: מזא"ה 39, תל אביב 6521422,ישראל.
טלפון: 03-5170382
דואר אלקטרוני: bakara@centralpark.co.il
9.5.    החברה מתחייבת לנקוט באמצעים סבירים בניסיון לתת מענה לפניות ותלונות.
 

s