אתר זה הוקם במסגרת הסכם הפשרה בהליך ת"צ 4542-12-16 ארזואן ואח' נ' מגדלי גינדי תל אביב בע"מ ואח' שאושר בפסק דין מיום 6.6.22 (להלן בהתאמה: "הסכם הפשרה"; "פסק הדין") ולצורך יישומו.

 1. מילוי טופס זה וצירוף המסמכים הנדרשים מהווה פניה כמשמעותה בהסכם הפשרה. משמעות ביצוע הפניה היא שתבחן זכאות הפונה לקבלת מנוי חנייה על פי הסכם הפשרה בחניון קניון TLV ו/או בחניון גבעון. הניתוב והבחירה בין החניונים נתון להחלטת המשיבות ו/או מי מהן, וניתן לשינוי והודעה מוקדמת של 72 שעות (להלן: "המנוי ").
 2. המנוי מאפשר לחנות בחניון בימים א-ה בין השעות 17:00 ועד השעה 9:00, ובמהלך חגים וסוף שבוע מיום ו' או ערב החג החל משעה 15:00 ועד יום א' או היום שלאחר החג בשעה 9:00.
 3. במסגרת הסכם הפשרה מוקצים 300 מנויים לתקופה של 30 חודשים.
 4. חלוקת המנויים תבוצע על ידי בעל תפקיד שמונה על ידי בית המשפט, מר יוסי ביטון (להלן: "בעל התפקיד"), והוא יחלק את המנויים בהתאם לכמות הפניות שתתקבלנה, על פי עדיפות בהתאם לקטגוריות הבאות:
  קטגוריה 1

  תושבות באיזור המצוי בעיר תל אביב יפו ,בתקופה שבין 1 ביוני 2015 לבין 31 ביולי 2016, בתוך גבולות הרחובות הבאים (וכולל רחובות אלו) – רחובות שפרינצק- החשמונאים בצפון, רחוב ביל"ו במערב, רחוב קרליבך בדרום מערב, רחוב אוליפנט בדרום ודרך מנחם בגין בדרום מזרח (להלן: "האיזור"). למען הסר ספק, האיזור לא כולל את שכונת מוניטפיורי ושרונה.

  קטגוריה 2

  תושבות באיזור כיום (מועד הגשת פניה זו) .

  קטגוריה 3

  תושבות בעיר תל אביב יפו בגבולות הרחובות מרמורק, שדרות רוטשילד ומזא"ה עד מנחם בגין – כיום (במועד הגשת פניה זו).

 5. את הפניות ניתן לבצע עד ליום 15.8.22, כולל.
 6. אם יגיעו 300 פניות או יותר בקטגוריה 1 (קרי רכבים של תושבי האיזור שיציגו שובר ארנונה מהתקופה הרלוונטית או חלקה), אז אלו השייכים לקטגוריות 2 ו-3 לא יהיו זכאים למנוי חניה. חלוקת החניה בתוך קטגוריה 1 תתבצע באופן שווה. ככל שתהיינה יותר מ-300 פניות בקטגוריה 1, הפונים הראשונים הם אלו שיהיו זכאים לקבל את מנוי החניה קודם. רק אם תהיינה פחות מ-300 פניות בקטגוריה 1, הפניות הראשונות שיגיעו מצד קטגוריה 2 (עד השלמה ל-300) יהיו זכאים למנויי חניה. כנ"ל לגבי קטגוריה 3 (כלומר רק אם יגיעו פחות מ-300 פניות בקטגוריה 1 וקטגוריה 2, הפונים הראשונים מקטגוריה 3 יהיו זכאים לחניה – כך שבסה"כ ינתנו 300 מנויי חניה לכלל הקטגוריות). זכאות למנוי הינה על פי מספר רכב, ולא לפי מספר תעודת זהות. אם יגיעו שתי פניות עם שני מספרי תעודת זהות בקשר לאותו מספר רכב – הן תיחשבנה כפניה אחת.
 7. אחת לעשרה חודשים תיעשה בדיקה ביחס לשימוש במנויים. אם בחודש הקודם לבדיקה לא נעשה שימוש במנוי לחניון, זכאות הרכב למנוי תבוטל.
 8. בעל התפקיד יעדכן בדוא"ל שרשם כל פונה במסגרת הגשת פניה זו, את הפונים הזכאים לחניה על תקופת המנוי לחניון לה הם זכאים.

הפרטים המופיעים כאן הם תמצית בלבד של הבקשה לאישור הסכם פשרה. הפרטים המלאים מפורטים בבקשה לאישור הסכם פשרה ובפסק הדין.

  לצורך ביצוע הפניה יש למלא את הפרטים הבאים:
  כמו כן, יש לצרף לפניה את המסמכים הבאים:
  גודל פונט
  ניגודיות